wtorek, 31 grudnia 2013

Szczęśliwego Nowego Roku! || Happy New Year!


Wszystkim moim Czytelnikom, zarówno tym, którzy zaglądają tu regularnie, jak i tym odwiedzającym bloga od czasu do czasu, życzę jak najlepszego Nowego Roku 2014. Oby nasze marzenia, te ważne i te malutkie, spełniły się co do joty i oby jak najmniej było rozczarowań. Szczęśliwego Nowego Roku!

For all my readers, the faithful ones and these who came here by accident, I wish all the best for the New Yera 2014. Let our dreams come true, the important ones and the tiny ones, too and let there be very few disappointments. Happy New Year!

sobota, 28 grudnia 2013

Sony A7 - autofokus z wykrywaniem oka || Eye-detection AF

W aparatach A7/A7r Sony wprowadziło kilka nowych funkcji, które pomimo czasem gadżeciarskich nazw, mogą być bardzo przydatne. Jedną z nich jest autofokus z wykrywaniem (priorytetem) oka. Funkcja bardzo przydatna przy portretowaniu, pozwala ustawić ostrość na najbliższe oko bez względu na to, gdzie mamy ustawiony punkt AF (elastyczny, centralny czy szeroki).
Jak to sprawdza się w praktyce? Ano całkiem dobrze. Jeśli tylko aparat jest w stanie wykryć twarz, najprawdopodobniej będzie też mógł ustawić ostrość na oko. Wystarczy przycisnąć zaprogramowany na tę funkcję przycisk (ja używam AEL), poczekać, aż mały, zielony kwadracik ustawi się na najbliższym oku i nacisnąć spust migawki. Samo ustawianie ostrości trwa nieco dłużej, niż zwykły AF, ale oczywiście dużo krócej, niż zmiana punktu elastycznego i daje dużo lepsze rezultaty, niż przy przekadrowywaniu. Dwa przykłady takich zdjęć, zrobionych w przeciętnych warunkach (w mieszkaniu, zimowym wczesnym popołudniem, ISO3200 i 4000, bez wyostrzania) zamieszczam poniżej.Skuteczność ustawiania ostrości w takich warunkach oceniam na jakieś 90%.

There are some new features in the Sony A7/A7r cameras which may be named funny but may come very handy. One of them is Eye-detection AF. It's a very nice feature especially when shooting portraits, as it helps focus on the nearest eye no matter where the AF point has been set (wheter we use flexible, center or wide AF).
How does it work? Well, quite well I must admit. If the camera is able to detect face in the frame it will also most probably be able to focus on the eye. Just press the button you programmed for eye detection (I use the AEL button), wait until a small, green rectangle will be set on the nearest eye and press the shutter button. Focusing is a bit slower than with a normal AF but it still takes much less time than changing to a desired AF point and gives much better results than focusing and then recomposing. Please find below two samples taken in not-so-very-goods conditions (in my apartment on a winter afternoon, ISO3200 and 4000, no sharpening). About 90% of shots taken in such conditions were on spot.

Sony A7, Sigma 60mm f/2.8 @f/2.8, ISO3200Sony A7, Sigma 60mm f/2.8 @f/2.8, ISO4000czwartek, 26 grudnia 2013

Sigma 60mm f/2.8 + A7

Współpraca Sony A7 z obiektywem Sigma 30mm f/2.8 DN układała się na tyle dobrze, że postanowiłem wypróbować także jej młodszą siostrę, Sigmę 60mm f/2.8 A DN. Muszę przyznać, że podpięta do aparatu prezentuje się bardzo dobrze, jakby była dla niego stworzona:

The co-operation between Sony A7 and Sigma 30mm f/2.8 DN was so good that I decided to give her younger sister, the Sigma 60mm f/2.8 a try. I must admit that it looks really good on the camera, just as they were made for each other:

Szczegółowego testu, jak w przypadku 30-tki, nie ma sensu robić - jeśli chodzi o winietowanie, obiektywy zachowują się bardzo podobnie, praktycznie bez winiety przy bliskich obiektach i otwartej przysłonie, większa winieta przy obiektach odległych i przymknięciu obiektywu):

There's no use of conducting a detailed test, as I did with the 30mm Sigma - both lenses behave very alike, practically no vignette in close focus, wide open shots and with a stronger vignette in infinity focus, stopped down ones:


Bliski obiekt, f/2.8 || Close focus, f/2.8


Nieskończoność, f/5.6 || Infinity focus, f/5.6Imponująca jest ostrość tego niepełnoklatkowego obiektywu - i to w zasadzie na całym kadrze 36x24mm:

The sharpness of this APS-C lens is impressive almost all across the FF frame:


Centrum, f/2.8 || Center, f/2.8


Brzeg, f/2.8 || Border, f/2.8


Róg, f/2.8 || Corner, f/2.8

Zdjęcia przykładowe - pełen kadr, profil obiektywu z LR, różny stopień obróbki || Sample pictures - no cropping, LR lens profile, various amount of PP

f/2.8, ISO6400


f/5.6, ISO640


f/4.0, ISO640


f/4.0, ISO3200


f/2.8, ISO500


f/2.8, ISO6400


f/2.8, ISO6400


f/2.8, ISO6400Zdjęcia przykładowe - kadrowane (% kadru w nawiasie), profil obiektywu z LR, różny stopień obróbki || Sample pictures - cropped (% of the frame left - in brackets), LR lens profile, various amount of PP

f/2.8, ISO6400 (75%)


f/5.6, ISO160 (75%)


f/2.8, ISO160 (50%)


f/2.8, ISO640 (75%)


f/2.8, ISO400 (50%)


f/2.8, ISO1250 (50%)


f/2.8, ISO200 (80%)poniedziałek, 23 grudnia 2013

Sigma 30mm f/2.8 DN + Sony A7 - praktyczne zdjęcia przykładowe / real life samples

Poniżej zamieszczam kilkanaście zdjęć przykładowych powstałych podczas normalnego fotografowania. Zdjęcia zostały poddane mniejszej lub większej obróbce, zaznaczyłem jedynie te, w których nastąpiło przycięcie oryginalnego kadru.

Please find below a dozen of real world sample photos. The pictures had been post-processed to some extent and I marked only those that were cropped from the original file resolution.Bez kadrowania || No cropping


Bez kadrowania || No cropping


Bez kadrowania || No cropping


Bez kadrowania || No cropping


Bez kadrowania || No cropping


Kadrowane do ok 50% oryginału || Cropped to ca. 50% of the original file


Kadrowane do ok 50% oryginału || Cropped to ca. 50% of the original file


Bez kadrowania || No cropping


Prostowane i kadrowane || Straightened and cropped


Kadrowane do ok 90% oryginału || Cropped to ca. 90% of the original file


Bez kadrowania || No cropping


Kadrowane do ok 50% oryginału || Cropped to ca. 50% of the original file


Bez kadrowania || No cropping

piątek, 20 grudnia 2013

A7 + Sigma 30mm f/2.8 DN

Mały teścik taniej, niepełnoklatkowej Sigmy 30mm f/2.8 ze zdjętą tylną osłoną - wychodzi na to, że za niewielkie pieniądze możemy mieć obiektyw, który po lekkim przycięciu zdjęcia (a czasem i to nie będzie potrzebne) spokojnie się nada do Sony A7 :-)
Wszystkie zdjęcia wywołane w LR5, z kosmetycznymi poprawkami.

A small test of a cheapo Sigma 30mm f/2.8 lens with rear baffle removed - it looks like we can get an almost FF lens for a very nice price and it works fine with the Sony A7 (some cropping is needed, but not always).
All pictures developed in LR5 with insignificant PP.

Ostrzenie na nieskończoność || Infinity focusf/2.8

Bez kadrowania, bez profilu obiektywu || No cropping, no lens profile


Bez kadrowania, z profilem obiektywu || No cropping, lens profile on


Ok. 72% kadru (ok. 40mm), z profilem obiektywu || Cropped to 72% of the frame (ca. 40mm), lens profile on


Clear Image Zoom 1,2x, JPG


f/4.0

Bez kadrowania, bez profilu obiektywu || No cropping, no lens profile


Bez kadrowania, z profilem obiektywu || No cropping, lens profile on


Ok. 72% kadru (ok. 40mm), z profilem obiektywu/ || Cropped to 72% of the frame (ca. 40mm), lens profile on


f/5.6

Bez kadrowania, bez profilu obiektywu || No cropping, no lens profile


Bez kadrowania, z profilem obiektywu || No cropping, lens profile on


Ok. 72% kadru (ok. 40mm), z profilem obiektywu || Cropped to 72% of the frame (ca. 40mm), lens profile on


f/8

Bez kadrowania, bez profilu obiektywu || No cropping, no lens profile


Bez kadrowania, z profilem obiektywu || No cropping, lens profile on


Ok. 72% kadru (ok. 40mm), z profilem obiektywu || Cropped to 72% of the frame (ca. 40mm), lens profile on
Ostrzenie na niewielką odległość|| Close focusf/2.8

Bez kadrowania, bez profilu obiektywu || No cropping, no lens profile


Bez kadrowania, z profilem obiektywu || No cropping, lens profile on


Ok. 72% kadru (ok. 40mm), z profilem obiektywu || Cropped to 72% of the frame (ca. 40mm), lens profile on


Clear Image Zoom 1,2x, JPG

f/5.6

Bez kadrowania, bez profilu obiektywu || No cropping, no lens profile


Bez kadrowania, z profilem obiektywu || No cropping, lens profile on


Ok. 72% kadru (ok. 40mm), z profilem obiektywu/ || Cropped to 72% of the frame (ca. 40mm), lens profile on

f/11

Bez kadrowania, bez profilu obiektywu || No cropping, no lens profile


Bez kadrowania, z profilem obiektywu || No cropping, lens profile on


Ok. 81% kadru (ok. 37mm), z profilem obiektywu || Cropped to 81% of the frame (ca. 37mm), lens profile on