sobota, 28 grudnia 2013

Sony A7 - autofokus z wykrywaniem oka || Eye-detection AF

W aparatach A7/A7r Sony wprowadziło kilka nowych funkcji, które pomimo czasem gadżeciarskich nazw, mogą być bardzo przydatne. Jedną z nich jest autofokus z wykrywaniem (priorytetem) oka. Funkcja bardzo przydatna przy portretowaniu, pozwala ustawić ostrość na najbliższe oko bez względu na to, gdzie mamy ustawiony punkt AF (elastyczny, centralny czy szeroki).
Jak to sprawdza się w praktyce? Ano całkiem dobrze. Jeśli tylko aparat jest w stanie wykryć twarz, najprawdopodobniej będzie też mógł ustawić ostrość na oko. Wystarczy przycisnąć zaprogramowany na tę funkcję przycisk (ja używam AEL), poczekać, aż mały, zielony kwadracik ustawi się na najbliższym oku i nacisnąć spust migawki. Samo ustawianie ostrości trwa nieco dłużej, niż zwykły AF, ale oczywiście dużo krócej, niż zmiana punktu elastycznego i daje dużo lepsze rezultaty, niż przy przekadrowywaniu. Dwa przykłady takich zdjęć, zrobionych w przeciętnych warunkach (w mieszkaniu, zimowym wczesnym popołudniem, ISO3200 i 4000, bez wyostrzania) zamieszczam poniżej.Skuteczność ustawiania ostrości w takich warunkach oceniam na jakieś 90%.

There are some new features in the Sony A7/A7r cameras which may be named funny but may come very handy. One of them is Eye-detection AF. It's a very nice feature especially when shooting portraits, as it helps focus on the nearest eye no matter where the AF point has been set (wheter we use flexible, center or wide AF).
How does it work? Well, quite well I must admit. If the camera is able to detect face in the frame it will also most probably be able to focus on the eye. Just press the button you programmed for eye detection (I use the AEL button), wait until a small, green rectangle will be set on the nearest eye and press the shutter button. Focusing is a bit slower than with a normal AF but it still takes much less time than changing to a desired AF point and gives much better results than focusing and then recomposing. Please find below two samples taken in not-so-very-goods conditions (in my apartment on a winter afternoon, ISO3200 and 4000, no sharpening). About 90% of shots taken in such conditions were on spot.

Sony A7, Sigma 60mm f/2.8 @f/2.8, ISO3200Sony A7, Sigma 60mm f/2.8 @f/2.8, ISO40001 komentarz: