poniedziałek, 24 czerwca 2013

Lens Turbo II: Canon FD 135 mm f/2.5 S.C.

Po kilku tygodniach używania adaptera Lens Turbo w wersji NEX-Canon FD mogę już powiedzieć o nim nieco więcej. Ale ponieważ ten wpis ma być poświęcony głównie zdjęciom z obiektywu Canon FD 135 mm f/2.5 S.C., postaram się to zrobić we w miarę zwięzłej formie, punktując zalety i wady.

After several weeks of using the NEX-Canon FD Lens Turbo adapter I'm able to write a little more about it. But to keep this entry brief since it's mainly about the Canon FD 135 mm f/2.5 S.C. lens samples, I'll just point out the pros and cons.Zalety//Pros:
- realny wzrost jasności obiektywu o ok. 1 EV//a real increase of the lens speed of ca. 1 EV;
- poprawa ostrości obrazu w centrum kadru//better sharpness in the center of the frame with most lenses;*
- szersze pole widzenia, bliskie faktycznej ogniskowej//a wider field of view, close to the real focal lenght;
- bardzo dobra jakość wykonania//really good build quality;
- umożliwia ostrzenie na nieskończoność z większością posiadanych przeze mnie obiektywów//infinity focus with most of my lenses;**
- umożliwia sterowanie przysłoną ze wszystkimi obiektywami FD/FL//allows aperture control with all FD/FL lenses;***
- umiarkowana cena, szczególnie w porównaniu do Speed Boostera//a moderate price level, especially compared to the Speed Booster.

Wady//Cons:
- gorsza ostrość w rogach kadru, szczególnie z obiektywami szerokokątnymi na "pełnej dziurze"//a worse corner sharpness, especially with wide angle lenses;
- niewielka dystorsja beczkowa//small amount of barrel distortion;
- niebieska kropka w środku kadru przy dużych wartościach przysłony i świetle bezpośrednio wpadającym w obiektyw//a blue spot appears in the center when the lens is stopped down and there's a direct light coming into it;
- bardzo skromny zestaw handlowy (adapter, dekielki)//a very modest commercial kit (the adapter with caps only).

* - właściwie nie widać tego tylko w obiektywie Canon FL 58 mm f/1.2//I didn't notice the any improvement with the Canon FL 58 mm f/1.2 only;
** - wygląda na to, że starsze obiektywy Canona (FL) mają trochę problem z ostrzeniem na nieskończoność - udaje się to po przymknięciu przysłony o 2-3 EV//it seems that Canon FL lenses struggle a little bit here, achieving infinity focus after being stopped down by 2-3 steps;
*** - należy najpierw dopasować czerwone kropki na obiektywie i adapterze, następnie przekręcić obiektyw w kierunku odwrotnym do ruchuwskazówek zegara tak, by czerwona kropka na obiektywie była naprzeciw żółtej na adapterze, a obiektyw prawidłowo w adapterze osiadł, potem ponownie przekręcić obiektyw/pierścień mocowania w kierunku czerwonej kropki na adapterze (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)//you have to match the lens and adapter's red dots, than turn the lens counterclockwise to match the red lens dot and the yellow adapter dot - the lens should settle down nicely then - and then turn the lens/bayonet ring cockwise to lock it.


Jak widać, zalet jest więcej i są one, przynajmniej moim zdaniem, istotniejsze. Szczególnie odczuwalne są wzrost światłosiły obiektywu i rozszerzenie jego pola widzenia - to naprawdę daje nową przyjemność z fotografowania :-)

As you can see, there are more pros than cons and the advantages are more important in my opinion. Especially the speed and FOV increase make taking pictures a new, pleasant adventure :-)


A teraz przejdźmy do tego, o co w tym wszystkim chodzi, czyli do zdjęć - zaczynamy od obiektywu Canon FD 135 mm f/2.5 S.C.//And now let's move to what's it is all about - let's see the pictures taken with the Canon FD 135 mm f/2.5 lens S.C..NEX-6, Lens Turbo, Canon FD 135 mm f/2.5 S.C. @f/2.5


NEX-6, Lens Turbo, Canon FD 135 mm f/2.5 S.C. @f/4.0


NEX-6, Lens Turbo, Canon FD 135 mm f/2.5 S.C. @f/2.5


NEX-6, Lens Turbo, Canon FD 135 mm f/2.5 S.C. @f/2.5


NEX-6, Lens Turbo, Canon FD 135 mm f/2.5 S.C. @f/2.5


NEX-6, Lens Turbo, Canon FD 135 mm f/2.5 S.C. @f/2.5


NEX-6, Lens Turbo, Canon FD 135 mm f/2.5 S.C. @f/4.0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz