poniedziałek, 14 października 2013

Adapter Techart Contax G - NEX

Już jakiś czas temu zainteresował mnie ten ciekawy produkt, ale dopiero po okazyjnym nabyciu Sonnara 90mm f/2.8 postanowiłem go kupić od jednego ze sprzedawców z eBaya. Adapter dotarł do mnie w eleganckim pudełku, z którego oczywiście natychmiast go wyjąłem, by szybko go wypróbować z moim NEX-em 6. Przez 2-3 dni bawiłem się tym zestawem, a moje wrażenia oraz kilka przykładowych zdjęć możecie znaleźć poniżej. Niestety, chwilowo mam tylko jeden pasujący obiektyw, więc siłą rzeczy nie będzie to rzetelny test, a raczej wrażenia z użytkowania - być może za jakiś czas uda mi się uzupełnić ten wpis o informacje dotyczące pracy z innymi obiektywami z tego systemu.Pierwsze wrażenia/wykonanie
Adapter wykonany jest elegancko, bardzo ładnie pasuje do mojego Sonnara. Również solidności wykonania nie można nic zarzucić, zarówno waga, jak i brak jakichkolwiek luzów dają przyjemne uczucie obcowania z produktem o wysokiej jakości. Obiektyw mocuje się bezproblemowo, a po zamocowaniu "siedzi" mocno i pewnie.

Współpraca z aparatem
Po zamontowaniu adaptera z obiektywem w bagnecie NEX-a, na ekranie widzimy praktycznie te same informacje, co przy używaniu obiektywu systemowego, a więc czas otwarcia migawki, przysłonę, ISO, punkt/punkty AF itd. Również do EXIF-u zapisywane są bardzo podobne informacje, co w przypadku szkła systemowego, choć nie wszystkie odpowiadają prawdzie - o tym napiszę nieco później. W przeciwieństwie do adapterów manualnych, produkt Techart oferuje nam przede wszystkim możliwość automatycznego ustawiania ostrości (w ograniczonym zakresie), więc od niej zaczniemy. Dla przejrzystości informacji, moje wrażenia ująłem w punktach.

Autofokus
- działa tylko tryb AF-S (co oznacza również brak AF w filmach).
- AF jest wolniejszy niż w systemowych (w dobrych warunkach - ok. 2 s, w gorszych - ok. 3-4 s).
- trudniej trafić w mały przedmiot (nastawia ostrość na tło); mam wrażenie, że punkt AF jest większy i/lub w nieco w innym miejscu, niż pokazany na ekranie/w wizjerze.
- działa AF wielopunktowy (różnie, jeśli chodzi o celność), w tym wykrywanie twarzy (a ta funkcja całkiem nieźle).
- sam AF jest dość celny, choć pomyłki zdarzają się wyraźnie częściej, niż w obiektywach systemowych, zwłaszcza w gorszym św.
- AF jest dość głośny.
- wybór ręcznego ustawiania ostrości następuje poprzez przekręcenie odpowiedniego pokrętła na adapterze, nie można wybrać MF w menu aparatu; brak DMF.
- pokrętło MF aktywuje tryb MF w aparacie, ale niestety nie automatyczne powiększenie obrazu (choć oczywiście "lupę" można uaktywnić ręcznie). Działa peaking.
- UWAGA: jeśli wcześniej używaliśmy obiektywu systemowego w trybie MF należy *przed* zamocowaniem adaptera zmienić go na tryb AF - inaczej nie będziemy mogli robić zdjęć!

Przysłona/pomiar światła - pomiar światła działa w zasadzie prawidłowo - dlaczego "w zasadzie" piszę poniżej; podobnie, jak dla obiektywów systemowych i większości manualnych, dla pomiaru matrycowego dobrze jest ustawić korektę ekspozycji na +0,3 do +0,7 EV. Wyjątkiem są tryby automatyczne i tryb P.
- przysłonę ustawiamy pierścieniem na obiektywie.
- dla trybów A, M i S (AutoISO) w aparacie należy ustawić minimalną wartość przysłony dla danego obiektywu - inaczej otrzymamy prześwietlone zdjęcia.
- w trybie P nie należy wprowadzać korekty ekspozycji.
- w trybach automatycznych należy ustawić ostrość/ekspozycję i przy wciśniętym do połowy spuście zmienić przysłonę na obiektywie do wartości podawanej przez aparat (nie przejmując się ściemnieniem obrazu na LCD/w wizjerze).
- do EXIF jest podawana wartość przysłony ustawionej w aparacie.

Na razie trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy warto było wydać ok. 900 zł na ten adapter. Dla jednego obiektywu na pewno nie, dla kilku - być może, szczególnie jeśli mieliśmy je już wcześniej.For some time I was curious about this interesting product, but only when I bought a Carl Zeiss Sonnar T* 90mm f/2.8 i decided to buy it from one of the eBay sellers. Adapter arrived packed into an elegant box, so I quickly unpacked it to try it out with my NEX-6 camera. I used this set for 2-3, and my experiences and some sample images can be found below. Unfortunately, at the moment I only have one matching lens, so these will be some impressions of use rather than a fair test. If only I get some other lens(es) from this system, I will update this post.

First impressions/performance
The adapter is very well made and it fits my Sonnar very nicely. It's very solid, both the weight and tightness give a pleasant feeling of using a high quality product. The lens mounts easily and is firmly "seated", with no play whatsoever.

Cooperation with the camera
After mounting the adapter and the lens onto the NEX camera, we see virtually the same information as when using a lens system on the LCD: the shutter speed, aperture value, ISO sensivity, AF point(s) etc.. Very similar data is written to the EXIF, with one exception mentioned below. Contrary to a manual adapter, the Techart product allows (limited) autofocusing, so I will focus on this subject first :-)

Autofocus
- Works only in the AF-S mode (which also means no AF during video shooting).
- AF is slower than with the system lenses (in good conditions - about 2 seconds, worse conditions - about 3-4 seconds).
- It's harder to achieve focus on small objects (focuses on the background), I have an impression that the AF point is larger and/or in a slightly different location than shown on the screen/in the viewfinder.
- Multi-spot AF works (and is moderately reliable), so does the face detection system (quite well).
- AF is quite reliable, a bit less reliable than with the system lenses, though.
- AF is quite noisy.
- Manual focus is engaged by the dial on the adapter, you can not select MF in the camera's menu; no DMF.
- The MF dial turns the camera into the MF mode, but unfortunately it does not automatically turn on the loupe (it can be of course activated manually). Focus peaking works fine.
- NOTE: If you had used a system lens in MF mode you have to swich the camera to AF mode *before* installing the adapter - otherwise you will not be able to take pictures!

Aperture/Metering
- Metering in principle works properly - "in principle" because while using the matrix metering it is recommended to set the exposure compensation to +0.3 to +0.7 EV - only in A, S and M modes. - Aperture is set by the ring on the lens.
- For A, M and S (with AutoISO) modes in the camera, you should set the minimum aperture value - otherwise we will get overexposed photos.
- No EV adjustment is needed in the P mode.
- In automatic modes, first set the focus/exposure by pressing the trigger halfway and then change the aperture (on the lens) to the value reported by the camera.
- The aperture set in the camera is written to the EXIF data.

It is difficult for me to answer the question whether it was worth it to spend more than $200 for this adapter. If you have only one Contax G lens - I don't think so, if you have more of them - it may be worth considering.

Zdjęcia/Pictures:


NEX-6, Carl Zeiss Sonnar 90mm f/2.8 @f/2.8


NEX-6, Carl Zeiss Sonnar 90mm f/2.8 @f/5.6


NEX-6, Carl Zeiss Sonnar 90mm f/2.8 @f/4.0, panorama mode


NEX-6, Carl Zeiss Sonnar 90mm f/2.8 @f/2.8


NEX-6, Carl Zeiss Sonnar 90mm f/2.8 @f/4.0


NEX-6, Carl Zeiss Sonnar 90mm f/2.8 @f/2.8

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz